Fotograf

Fotograf

Fotografik jest personą, głównie kompetentną w swoim zawodzie, przeszedł on już kursy przygotowawcze, doznał smaku porażki, wyspecjalizował się w tym, co robi i jest w stanie okazać udokumentowane przez siebie fotografie będąc z nich dumny. Osoby, które dopiero rozpoczynają pracę w tym zawodzie w większości nie zasługują na to miano. Takich osobników powinniśmy się wystrzegać, bowiem nie umieją oni jeszcze stworzyć nic zajmującego i ich zdjęcia potrzebują jeszcze dużo czasu i ćwiczeń, by stać się zdjęciami godnymi miana fotografa. Fotograf towarzyszy także parze młodej...